• pearson-eduonline-2022-back-to-school-banner
  • ucebnice-anglictiny-s-bonusem-2022-banner
  • formula-banner
  • high-note-banner
  • focus-2nd-edition-banner
  • homeenglish-banner
  • roadmap-banner
Hlavní informace

Tipy do výukyJak motivovat k učení frázových sloves

8.6.2022

Ovládání frázových sloves výrazně zlepšuje schopnost porozumět rodilým mluvčím angličtiny a zároveň úroveň komunikace s nimi. Většina studentů angličtiny má problém se zapamatováním frázových sloves. Jedna malá předložka, která je součástí frázového slovesa, totiž může úplně změnit význam samotného slovesa. Více...


Příprava na svět práce

23.5.2022

Diskuse o výhledovém uplatnění na trhu práce je v současné ekonomické situaci žhavým tématem a myšlenka, že současní studenti opustí školu a nastoupí do jednoho zaměstnání na celý život, se stala minulostí. Na co se tedy ve výuce, která má připravit na pracovní život, zaměřit? Více...


Na cestě ke globálnímu občanství

25.4.2022

Jedním z cílů, které učitel se svými žáky či studenty má, je pracovat společně na tom, aby se svět stal lepším místem. Díky zaměření na témata globálního občanství můžeme tuto snahu změnit svět k lepšímu podporovat každý den ve výuce. Více...


Digitální svět ve výuce

23.3.2022

Dnešní moderní doba nám nabízí nové možnosti zkvalitnění vyučování cizích jazyků. Počítače, mobilní telefony a tablety se staly našimi každodenními společníky. Rozsah možností využití digitálních produktů pro vzdělávací účely je neomezený a má neuvěřitelné výhody jak pro studenty, tak pro učitele. :-) V březnovém tipu do výuky Vám představíme pár benefitů inovativních digitálních nástrojů, které můžete využít u všech typů výuky a učení: prezenčního, distančního a hybridního. Více...


Angličtina s předškoláky

21.2.2022

Děti od tří do pěti let mají relativně krátkou dobu pozornosti, je proto důležité do hodin zahrnout krátké aktivity, které procvičují stejný jazyk různými způsoby, v ideálním případě zapojením různých dovedností a smyslů. V únorovém teaching tipu nastíníme jednoduchou strategii, která Vám může pomoci s organizací hodiny, a dětem tak poskytne přátelské a přívětivé prostředí k výuce angličtiny. Více...


CLIL v hodinách angličtiny

18.1.2022

Jednou z největších výzev, kterým musí učitelé nejen cizích jazyků ve svých hodinách čelit, je vzbuzení správné motivace a udržení pozornosti svých studentů. V prvním letošním tipu do výuky se zaměříme na metodu integrovaného vzdělávání CLIL (Content and Language Integrated Learning), která vám pomůže hodiny angličtiny ozvláštnit a namotivovat vaše studenty. Více...


Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje

10.12.2021

Schopnost číst neznamená jen umět přečíst slova, ale také porozumět jejich významu, umět je analyzovat, hledat otázky a odpovědi a přemýšlet o tom, co jsme přečetli. Porozumění je cílem čtení. V prosincovém tipu do výuky najdete několik myšlenek k procvičování čtení s porozuměním. Více...


Samostatností k úspěchu

22.11.2021

Schopnost samostatného učení se v tomto rychle měnícím se světě stává klíčovou záležitostí. V angličtině se s tímto tématem setkáme pod názvem independent learning. V našem listopadovém teaching tipu se podíváme na to, jak podpořit samostatnost a nezávislost studentů, aby byli úspěšní jak ve školním prostředí, tak i mimo něj. Více...


Motivující, inovativní a poutavá vzdělávací zkušenost

20.10.2021

Online vyučování, virtuální třída a úkoly na dálku jsou známé pojmy v současném výchovně-vzdělávacím procesu. Učit se angličtinu online je náročné. Projekt Live Classes, který organizuje vydavatelství Pearson ve spolupráci s BBC, je fantastickým příkladem toho, jak může technologie poskytnout studentům jedinečný a vzrušující učební zážitek. Více...


Trénujte výslovnost zábavně

21.9.2021

Procvičování výslovnosti by mělo být přirozenou součástí každé hodiny angličtiny. Máte pocit, že se to snadno řekne, ale méně snadno provádí? Určitě nejste sami. Může to mít na svědomí několik faktorů, ať už málo času v hodinách, stydliví studenti nebo učebnice, která cvičení a aktivity na výslovnost nezařazuje přímo do lekcí, ale pracuje s nimi spíše jako s něčím navíc. Více...


Banka doplňkových materiálů

20.8.2021

Začátek školního roku bývá po sladkém nicnedělání pro studenty nelehký, a proto je dobré zapomenuté vědomosti osvěžit. V srpnovém Teaching Tipu Vám představíme Banku doplňkových materiálů tzv. Pearson English Academy pro Primary, Lower-Secondary a Upper-Secondary studenty. Najdete v ní nápady, které můžete využít nejen na začátku nového školního roku. Více...


End of the Year Activities

7.6.2021

Pomalu se blíží konec školního roku. Studenti sice jeho větší část strávili na online výuce, ale nyní by už měli být všichni ve škole. Ještě máte nějaký čas na to, abyste se studenty věci zopakovali a zjistili, v čem jsou dobří a co naopak potřebují více procvičit. Určitě Vám ale zbyde čas i na pár aktivit, kterými těsně před koncem školního roku můžete oživit Vaše hodiny angličtiny. Zde je pár nápadů. Více...


Jak se vyhnout „topic fatigue“?

14.5.2021

Slyšeli jste už o tak zvané „topic fatigue“? Pokud ne, možná Vám pár následujících slov napoví: cestování, jídlo, životní prostředí, kultura. Toto je jen pár z témat, která jsou obsažena v každé jazykové učebnici. Slovní zásoba s nimi spojená je samozřejmě důležitá a je nutné se jí věnovat. Často je ale prezentována v rámci jednoho hlavního tématu, které po čase studenty může přestat bavit a dostaví se ten již zmíněný stav „topic fatigue“, kdy se téma vyčerpá a přestane být zajímavé. Více...


Projekty s žáky na 1. stupni

18.4.2021

Děti na prvním stupni se s angličtinou seznamují, cílem výuky by tedy hlavně mělo být vyvolat u nich zájem a chuť se učit cizí jazyk. Tato výuka je odlišná, děti mladšího školního věku nerozumí abstraktním pojmům, jejich myšlenkové operace jsou vázány na názorné poznání a konkrétní předměty. Více...


Funkční jazyk ve výuce

15.3.2021

Znalost funkčního jazyka dává všem studentům angličtiny příležitost na efektivní komunikaci v různých každodenních situacích.V březnovém Teaching Tip-u najdete pár myšlenek, jak se dá funkční jazyk začlenit do výuky anglického jazyka. Více...


ESAP - jednoduchá a efektivní metodika pro online výuku

15.2.2021

Online výuka už se pomalu ale jistě stala součástí životů jak studentů, tak i Vás, učitelů. Všichni jste si už jistě našli výukové techniky a metody, které Vám vyhovují a které přinášejí dobré výsledky. Pokud ale máte stále pocit, že Vašim online hodinám chybí jasnější struktura nebo jste zavaleni časově náročným plánováním, v únorovém Teaching Tipu Vám představíme skvělé a efektivní řešení, metodiku. ESAP Více...


Be SMART in 2021

12.1.2021

Už jste si se svými studenty dali novoroční předsevzetí? Pamatujete si předsevzetí z minulého roku? Dodrželi jste je? Pokud ne, nejste výjimka. Výzkum v USA ukázal, že až 80% předsevzetí nevydrží do února. Nevzdávejte to ale a zkuste si i letos se svými studenty stanovit předsevzetí nebo cíl. Více...


Zábavné čtení nejen o Vánocích

9.12.2020

Čtení s porozuměním má nezastupitelné místo ve výuce cizího jazyka. Čtením studenti rozšiřují slovní zásobu, posilují osvojené gramatické struktury a zlepšují komunikační dovednosti. V prosincovém teaching tipu Vám přinášíme několik nápadů, jak vybrat knihu pro studenty a jak je motivovat ke čtení. Více...


Přivítejte dobu digitální!

13.11.2020

Rok 2020 nám ve světě vzdělávání přinesl mnoho novinek a situací, na které dosud učitelé ani studenti nebyli zvyklí. Volba vhodných učebních materiálů a jejich digitálních komponentů se tak nyní zdá důležitější než kdy dřív. V listopadovém Teaching Tipu Vám proto představíme online komponenty učebnic Pearson, které můžete využít jak během distanční výuky, tak i během klasické výuky ve třídě. Více...


Oživte hodiny obchodní angličtiny

20.10.2020

Učíte obchodní angličtinu a máte pocit, že Vaši studenti, kteří jsou často vytíženi v práci, by se po náročném dni potřebovali spíše odreagovat, než se biflovat obtížné výrazy a obchodní obraty? Více...


Tipy a triky pro úspěch na zkouškách

21.9.2020

Studium a příprava jsou pro úspěch na zkouškách nevyhnutelné. Jak se mohou studenti připravit na zkoušku, aby ji úspěšně zvládli? Pokud jde o studijní techniky, neexistuje univerzální alternativa. Připravili jsme pár tipů pro studenty, jak se připravit na zkoušku. Doufáme, že pro ně budou motivující. Více...


Back to School 2020/2021

26.8.2020

Je tady začátek nového školního roku a spolu s ním i nové výzvy v hodinách angličtiny. Přinášíme Vám pár tipů na aktivity, které Vaše studenty zaujmou a angličtinu si oblíbí hned od první hodiny. Více...


Učení hrou

9.6.2020

Blíží se konec školního roku. Velice specifického školního roku. Někteří z Vás stále studenty a žáky ve škole nemají, někteří už ano. Určitě po té dlouhé pauze potřebujete dohnat spoustu věcí, které jste nestihli. Máte nedodělané lekce v učebnicích a pracovních sešitech, ale po dvou měsících doma se žákům do učení moc nechce, a tak to jde mnohdy pomalu.Více...


Tipy pro online výuku

15.5.2020

V současnosti neviditelný nepřítel přesunul vzdělání z lavic do online prostoru, na který jste si Vy, učitelé, ale i studenti, už pomalu zvykli. :-) Po dvou měsících online výuky jste si vytvořili způsob/systém komunikace se studenty. Navzdory tomu však doufáme, že naše nápady a tipy pro vás budou užitečné. Více...


 Tipy na aktivity a cvičení v době zavřených škol – 1. a 2. stupeň ZŠ

1.4.2020

Začíná třetí týden, kdy jsou školy zavřené, ale studenti a žáci musejí pokračovat ve studiu. Spousta škol zavedla online výuku a učitelé a studenti jsou alespoň takto v kontaktu.

Pokud u Vás na škole online výuku nemáte, určitě studentům posíláte úkoly k vypracování z jejich učebnic nebo internetových stránek. Kde ale neustále nápady a cvičení brát? Chtěli bychom alespoň malým dílem přispět k usnadnění Vaší práce. Více...


Procvičování slovní zásoby (nápady nejen pro maturanty)

1.4.2020

Jeden z nejčastějších důvodů, proč mají studenti problémy s komunikací v anglickém jazyce je nedostatečná nebo pasivně naučená slovní zásoba. Student může mít velmi dobré znalosti gramatiky, ale pokud neví slovíčka, nedokáže svoje myšlenky plynule vyjádřit. Více...


Get them talking!

13.3.2020

Jedna z nejobtížnějších věcí na angličtině, podle většiny studentů, je mluvení. Také pro učitele je často problém přimět studenty, aby mluvili. Důvodů je více, mezi ty hlavní patří stydlivost, strach z chyb a posměchu spolužáků nebo nedůvěra ve své znalosti. Více...


Maturita? Já nemusím, mám zkoušku Cambridge English!

14.2. 2020

V tomto tipu do výuky se zaměříme na využití mezinárodních zkoušek Cambridge English na středních školách a gymnáziích. Možná i na vaší škole připravujete studenty kromě maturitní zkoušky na jednu ze zkoušek Cambridge English, například B1 Preliminary, B2 First nebo C1 Advanced. Více.... 


Hodnocení, které nestresuje, ale rozvíjí

16.1. 2020

Leden bývá ve škole plný písemek a zkoušek, v napětí jsou žáci i rodiče. Ani pro nás učitele to není snadné období. Jako kdyby po klidných vánočních svátcích náhle přišlo zemětřesení. Abychom zjistili, co se žáci naučili, můžeme použít nejen testy a individuální zkoušení, ale i jiné formy a metody. Vyžadují sice od nás, učitelů, více času, ale žákům dávají větší možnost se rozvíjet. Více...


Předvánoční inspirace pro odlehčení výuky

6.12. 2019

Nastává čas adventu a příprav na vánoční svátky. Jistě i Vaši studenti se už začínají těšit na vánoční prázdniny a dárky pod stromečkem. Proč nevnést trochu sváteční atmosféry i do hodin a neozvláštnit poslední lekce před Vánocemi zábavnými hrami? Více...


Novinky u zkoušek Cambridge English 2020

19.11. 2019

Určitě jste už slyšeli, že nastanou změny u Cambridge zkoušek A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary a B1 Preliminary for SchoolsZkoušky se pravidelně aktualizují na základě nejnovějších výzkumů v oblasti jazykového vzdělání a výuky. Zároveň se dbá na to, aby zkoušky zůstaly relevantní pro potřeby škol a studentů. Více....


Co potřebují studenti obchodní angličtiny, aby byli úspěšní

18.10. 2019

Studenti obchodní angličtiny mají specifické potřeby a hledají praktické využití a uplatnění svých naučených jazykových schopností. Pokud chcete, aby Vaše hodiny obchodní angličtiny byly se studenty úspěšné, zaměřte se na jejich potřeby. V tomto tipu pro výuku Vám nabídneme pár myšlenek, které mohou být užitečné ve výuce Business English. Více...


Motivujte studenty k samostatnosti

20.09. 2019

Nový školní rok je již v plném proudu, ale možná ještě čekáte a připravujete se na zahájení kurzů angličtiny pro veřejnost nebo individuální lekce, které učíte v jazykových školách. V tomto tipu do výuky se zaměříme na principy, které můžete uplatnit, abyste své (nejen) dospělé studenty motivovali k větší samostatnosti ve studiu angličtiny. Více...


Back to School

22.08. 2019

Přestože začátek školního roku bývá pro učitele, studenty i žáky úzkostným obdobím, mohou být první hodiny angličtiny zábavné. Abyste žákům pomohli vrátit se do rytmu učení, zkuste začít jednoduchými a zajímavými aktivitami. Více...


 Pro mysl je čtení tím, čím je cvičení pro tělo

14.06. 2019

Čtení knih v anglickém jazyce je skvělý způsob, jak obohatit svou slovní zásobu, naučit se gramatiku, rozvíjet a využívat svoje jazykové znalosti. Když chceme, aby studenti bez problémů rozuměli anglickému jazyku a využívali ho v každodenní komunikaci, naučme je pár užitečných tipů, jak se ve čtení zlepšit. Více...


 Nebát se a…zeptat se

17.05. 2019

Tvoření otázek v angličtině patří mezi jednu z nejobtížnějších oblastí gramatiky. Je to způsobeno především velkým množstvím slovesných časů v anglickém jazyce, přítomností pomocných a nepravidelných sloves v otázkách a také nutností dodržet specifický pořádek slov. Výuka a procvičování otázek tedy nejsou vůbec snadné, i když v reálném prostředí se jedná o jeden z nejdůležitějších nástrojů komunikace. Více...


Learning by doing

18.04. 2019

Jazyk se nedá jednoduše nabiflovat a někdy ani logicky odvodit. Pokud se chceme jazyk naučit, musíme ho používat. Dubnový tip do výuky se zaměří na rozvoj komunikačních dovedností, které pomohou žákům nejen naučit se předepsané učivo z anglického jazyka, ale i odstranit strach z mluvení v cizím jazyce. Více...


Hodnocení žáků bez použití testu či známky

18.03.2019

Hodnocení je silným stimulujícím prostředkem a má velký výchovný význam, ovšem pouze pokud je správné a spravedlivé. Termín hodnocení se často ztotožňuje s termínem známka. Je ale hodnocení a známka to samé? Více...


Učíme dnešní teenagery aneb dovednosti pro 21.století

15.2.2019

Není pochyb o tom, že žijeme v globalizovaném světě, což se odráží i ve výuce. V hodinách angličtiny už nepředáváme pouze jazykové znalosti, ale vedeme studenty k tomu, aby se stali sebevědomými světoobčany se širokým rozhledem. V této souvislosti hovoříme o tzv. dovednostech pro 21.století, na které se v tomto tipu do výuky zaměříme a také na to, jak je snadno zapojit do výuky náctiletých. Více...


Gramatika napříč maturitou

22.1.2019

Někdy se studentům může zdát, že v Maturitě z anglického jazyka se zkouší znalosti gramatiky jenom v deváté částí Čtení a jazyková kompetence čili pouze patnáct otázek a mylně nabydou domnění, že ji nemusí do své přípravy příliš zahrnovat. Více...


Vánoční aktivity na oživení hodin angličtiny

10.12.2018

Vánoce jsou svátky pokoje a pohody. Na školách děti nacvičují vánoční program, ve třídách si zdobí stromečky, připravují dárky pro spolužáky a rodiče. Vánoční atmosféru si učitelé mohou se žáky vychutnat i přímo ve vyučovacích hodinách díky různým aktivitám. Zde je několik tipů, které vás společně zabaví a naladí na vánoční čas. Více...


Kdo si hraje, nezlobí

23.11.2018

„Můžeme si zahrát hru?“ Jak často slýcháte tuto otázku v hodinách angličtiny? A jak často na ni kladně odpovíte? Pokud je hra dobře vybraná a žáci se u ní nejen baví, ale zároveň se i něco učí, nebo opakují probranou látku, není důvod se hrám ve výuce bránit. Více...


Měkké dovednosti v hodinách obchodní angličtiny

19.10.2018

Pokud jste někdy učili kurzy Business English určitě budete souhlasit, že studenti těchto kurzů jsou neustále velmi zaneprázdnění. Lekce často začínají později, nebo jsou ukončeny dříve, nebo dokonce zrušeny na poslední chvíli, protože pracovní úkoly dostanou přednost před lekcí angličtiny. Více...


Příprava studentů na jazykové zkoušky z anglického jazyka

20.9.2018

V současné době mnoho mladých lidí absolvuje formální zkoušky z anglického jazyka. Obvykle je to maturitní zkouška nebo mezinárodně uznávané zkoušky – Cambridge First, First for Schools a jiné. Více...


Nechte je mluvit dál...

24.8.2018

Všichni učitelé víme, že veškerá snaha o ztišení studentů v prvním školním týdnu je „mission impossible“. Rozjaření studenti s hlavou plnou prázdninových příběhů a zážitků bzučí jako včeličky v úlu, ne však pílí ale svými mluvidly. Využijte jejich úvodní nadšení, ochotu mluvit a sdílet své zážitky v hodinách angličtiny. Více...


Zážitkové čtení

18.06.2018

Školní rok se opět blíží ke konci. Opakování, zkoušení i písemky jsou již v poslední fázi, známky se uzavírají a učitele často trápí otázka, jak v posledních týdnech udržet pozornost žáku ve třídě. Nyní se nabízí prostor pro zábavnou formu výuky, na kterou není v průběhu školního roku čas. V hodinách angličtiny se můžou dostat ke slovu hry, CLIL projekty, sledování filmů a zjednodušené čtení. Více...


Mobilní telefon jako pomocník v hodinách angličtiny

14.05.2018

Generace studentů narozených od poloviny 90. let 20. století, také nazývaná jak Generece Z, vyrostla společně s internetem a sociálními sítěmi, jako je Facebook nebo Twitter. Svět, ve kterém by nebyli neustále online, je pro ně téměř nepředstavitelný. Více...


Video v hodinách anglického jazyka

20.4.2018

Používání videa ve třídě je skvělý způsob, jak upoutat pozornost studentů. Existuje nekonečný počet způsobů, jak ho využít na vytvoření motivujících a nezapomenutelných hodin anglického jazyka.Více...


 

Jak nacvičit psaní bez dlouhých slohových prací

16.3.2018

Dnešní tip jsem se rozhodla věnovat aktivitám zaměřeným na procvičování psaní, a to hned z několika důvodů. Za prvé, psaní bývá často Popelkou mezi ostatními jazykovými dovednostmi a jako součást domácích úkolů představuje nemalá úskalí jak pro studenty při jeho tvorbě, tak pro učitele při jeho kontrole. Za druhé, je konec března a učitelé maturitních (ale i nižších) ročníků snad ještě stihnou některé z aktivit vyzkoušet se svými studenty v rámci přípravy na maturitní zkoušku. Více...


 

Vox-pops ve třídě aneb hlas studentů

19.2.2018

Proměňte učebnu v hlučnou ulici. Povolte uzdu disciplíně a vyslechněte „hlas lidu“ (vox populi) ve Vaších třídách. Při zmínění termínu Vox populi si možná většina z vás vzpomene na televizní pořad Nikdo není dokonalý, ve kterém odpovídali náhodní chodci na „záludné“ otázky a vznikaly přitom často humorné scénky. Více...


 

Co mají společného angličtina a Olympijské hry?

18.1.2018

Co mají společného angličtina a Olympijské hry? Nejde o výhru, ale o účast! To však není jediná paralela mezi sportem a cizími jazyky. V obou případech je rozdíl mezi vynikajícími, dobrými či jen průměrnými výsledky dán nejen vrozeným nadáním, ale také motivací a časem, který sportovec či student věnuje procvičování dané dovednosti.Více...


 

Jak zaujmout studenty před vánočními svátky

12.12.2017

Vánoční čas se blíží a všichni se těší nejen na nejkrásnější svátky v roce, ale také na prázdniny s nimi spojenými. Všechny děti přemýšlí, jaké dárky dostanou. Větší jsou zaneprázdněni myšlenkami, jak potěšit své blízké, a zároveň se těší na dvoutýdenní nicnedělání a lenošení. Více...


 

Formativní hodnocení (aneb Učím se pro sebe)

20.11.2017

Jedním z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků je formativní hodnocení. Učitelé, kteří ho používají, nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u každého z nich. Více...


Svátky, o kterých možná ani nevíte

20.10.2017

Vánoce, Velikonoce, a možná i Halloween – to všechno jsou svátky, které jsme každý rok zvyklí slavit a většinou také nesmí  chybět v našich hodinách angličtiny, aby si žáci mohli alespoň jednou za rok zopakovat specifickou slovní zásobu, která by jinak během roku působila poněkud nepatřičně. Zkusili jste třeba v červnu vyzkoušet žáky z toho, jak se řekne sob, punčocha nebo cesmína? Více...


 

„Icebreakers“ pro lehčí začátek

18.9.2017

Začít pracovat se studenty po prázdninách není jednoduché. Většina z nich ještě stále žije v „prázdninovém světě“. Aby studenti opustili první hodiny anglického jazyka s úsměvem a udělali první kroky do reálného světa, potřebuje „icebreakers“. V zářijovém „Teaching tip“ vám nabízíme pár nápadů, jak prolomit ledy na hodinách anglického jazyka. Více...


Podělte se o dovolenkové zážitky

21.8.2017

Dva měsíce lenošení pomalu končí, školy otevírají dveře a do lavic zasednou rozjaření studenti s hlavou plnou zážitků a vzpomínek na letní prázdniny a velkou chutí sdílet je, a to nejenom na sociálních sítích, ale i ve třídě se spolužáky. Více...


Léto s angličtinou

19.6.2017

Přichází čas prázdnin. Určitě se vy i studenti těšíte, jak si po celém školním roce odpočinete. Znalosti studentů se v průběhu prázdnin citelně oslabí. Pokud chcete své studenty motivovat, aby o získané znalosti nepřišli a možná ještě lépe, aby si znalosti vylepšili, přinášíme Vám několik tipů, jak toho docílit. Více...


 

Opakování nemusí být nudné

31.5.2017

Začátek posledního měsíce ve škole je jedno z nejnáročnějších období v průběhu školního roku jak pro studenta, tak i pro učitele – opakování učiva, oprava známek, hodnocení práce studentů. Všechny tyto činnosti mohou být velmi únavné. Více...


Personalizace? Jak na ni?

24.04.2017

Personalizace, aneb propojení osobního života žáků či studentů s výukou angličtiny, je stále častěji skloňovaný přístup, pokud se zajímáte o to, jak zlepšit motivaci a tím pádem i úspěšnost Vašich studentů v cizím jazyce. Personalizace - motivace – úspěšnost: kdo z nás, učitelů angličtiny, by nechtěl proběhnout těmito třemi metami a splnit si svůj profesní sen – mít třídu plnou nadšených a úspěšných žáků, s nimiž bude radost pracovat? V tomto článku bych Vám ráda přiblížila, jakým způsobem personalizace funguje a také ukázala několik aktivit, které Vašim studentům umožní přenést alespoň část jejich osobního života do jazykové učebny. 


Jak studenty zaujmout a zapojit do výuky?

 27.2.2017

Příčinou nevhodného chování žáků nejsou  vždy jejich špatné postoje. Studenti se ve třídě často chovají nepatřičně jednoduše proto, že se nudí – jsou duchem nepřítomní a začnou vyrušovat. Tento scénář může pokračovat dál a dál, dokud nad vším neztratíte kontrolu. Jak z toho ven?

Nejlepším řešením je studenty zaujmout a zapojit. Jsou-li studenti nadšení a motivovaní, pak se během výuky věnují zadané práci. To však není vždy snadné, a proto zde pro vás máme několik tipů a nápadů, které Vám (snad) pomohou.


 

Paměť, Paměť, Paměť

26.1.2017 

Tento tip do výuky bych ráda začala citátem Marka Twaina: „Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat.“ Téma paměti se tak nějak automaticky začalo čím dál častěji objevovat jako ústřední motiv mého učitelsko-metodického působení, stalo se tématem několika mých seminářů i webinářů, zúčastnila jsem se workshopů na toto téma, ale především je to téma, kterému bychom jistě my, učitelé, rádi přišli na kloub, odhalili, jak součástky tohoto mechanismu fungují a jak bychom jej mohli seřídit a nastartovat tak, aby fungoval k co největšímu prospěchu našich žáků a studentů a nám, učitelům, přinesl co největší radost v podobě jazykově sebevědomých a dovedných žáků.


Dejte si „digitální pauzu"!

23.11.2016

Již jsme si zvykli (a někteří si možná stále ještě zvykáme), že se digitální technologie staly nedílnou součástí jazykové výuky od předškoláků po dospělé. Velkou výhodou je využívání principů tzv. Blended Learning, kdy část výukového procesu za učitele obstarají počítače, tablety či mobilní telefony prostřednictvím online výukových programů. Elektronické učební pomůcky a materiály se tedy již staly spíše standardem, který studenti berou jako samozřejmou součást výuky angličtiny. Zkuste je ale překvapit naopak něčím velmi reálným, velmi povědomým a velmi praktickým! Změna je život, dejte si tedy občas „digitální pauzu“ a zkuste do Vašich hodin angličtiny pro změnu přinést ty nejobyčejnější 3D předměty každodenní potřeby!


 

Halloween se blíží – zkuste tento rok méně „tradiční“ hry…

25.10.2016

Nebaví Vás už karnevalové besídky, vyřezávání oranžových dýní, tzv. jack-o'-lanterns, nebo výroba strašidelných masek? Halloweenské oslavy nabízejí i jiné aktivity, které můžete využít při Vašich hodinách angličtiny a užít si tak s Vašimi studenty tematickou zábavu, při které si rozšíří znalosti o tomto podzimním strašidelném svátku. Zapojte do nich Vaše malé, větší i dospělé studenty – v žádném věku není pozdě si hrát...


Návrat do školních lavic nemusí být drama

17.8.2016

Dny se začínají krátit, venkovní teploty klesají, ze stromů padá první listí a všichni si již uvědomují, že se po dvou prosluněných měsících plných výletů blíží nevyhnutelný začátek školního roku. Připravili jsme pro Vás tedy několik rad, na co se v průběhu září ve Vaší třídě zaměřit a jak se se studenty (znovu) naladit na stejnou vlnu.


Idiomy: jak je učit a malá ochutnávka

19.7.2016

„Kostlivec ve skříni, danajský dar, roznést na kopytech…“ Určitě víte, co tyto české výrazy znamenají. Bohužel, tzv. idiomy najdeme téměř v každém jazyce. Jedná se o spojení několika slov, která společně zdánlivě nedávají smysl. Někdy může být těžké si je zapamatovat, naučit se je používat a především jim při běžném hovoru porozumět. Připravili jsme pro Vás pár tipů do výuky a navíc i vysvětlení několika zajímavých idiomů!


OPAKOVÁNÍ ANGLIČTINY V LÉTĚ NEMUSÍ BÝT NUDA

20.6.2016

Určitě to znáte. Vy i studenti jste po celém školním roce unavení, těšíte se na prázdniny, ale zároveň máte radost z toho, kolik práce jste společně za posledních deset měsíců udělali a těšíte se z pokroku každého jednotlivce ve třídě.

Po dvou měsících příjemného volna je část vědomostí samozřejmě pryč J. Zkuste studentům ještě před koncem školního roku doporučit několik způsobů, jak si angličtinu opakovat i během prázdnin. English Vocabulary Challenge ...více.


NĚKOLIK TIPŮ K PŘÍPRAVĚ NA MATURITU

19.5.2016

Období maturit již pomalu končí... To ale znamená, že maturity 2017 se začínají nebezpečně blížit! Přečtěte si několik tipů, které Vám pomohou připravit budoucí maturanty na zkoušku z anglického jazyka!

Příprava studentů na maturitní zkoušku není pro učitele jednoduchým úkolem. Znáte to - máte před sebou třídu dvaceti až třiceti mladých lidí s různými znalostmi, rozdílnou obratností v jednotlivých jazykových dovednostech a především s naprosto odlišnými sny, očekáváními a motivací. Každá z těchto individualit je sebevědomá v něčem jiném – jak tedy docílit toho, aby pro ně maturita nebyla strašákem?...více